Như đã biết, nước Ngô là nước khó vượt map nhất khi có map mới, dù lên 170 chậm hơn các bạn, mình vẫn góp 1 ít chiến báo để các bạn tham khảo nhé
Đồ của mình ko cao lắm ,4 ẤN , 4 ff 4 kHIENG, 3 SACH , 2 NGUA THÔI

QUÂN TUẦN TRA 1,2,3,4
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ ( 6% ,pt 375 mP 755 , 2 AN LÍNH, TQ + LK trâu nhất)
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

TRUNG QUÂN CHỦ LỰC 1-2-3-4
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ ( ko co CTT thì bạn đi = TS dame to nhé)

LIÊU ĐÔNG NHUỆ 1-2-3-4
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

GIẢ PHẠM
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ (Nếu ám tế chít trước,tháo VK cua CN ra nhé,or ko truyền Bach hổ

TÂN TÌ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ ( LK ko truyền võ hồn,nhưng full trâu,khỏi hao vàng @@)

BẠCH MÃ 1-2-3-4
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ ( Cố gắng kiên trì nhé , đùng nản ,ko Bạo là qua,CN bạch hổ 10, KV tấn công full cho HĐ).
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

CÔNG TÔN KHANG
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

CÔNG TÔN UYÊN
Bá Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ ( 2 ẤN LÍNH , CP 375 3% 225 , TQ full đồ , full KV PT vs lính)
các Bạn có thể đi trận Chiến Phòng cũng win : TS - HĐ - MĐ - CN giữa - TQ cuối

Chúc các bạn mau lên 170 cho mạnh nhé,