Tiên phong sĩ 1 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Tiên phong sĩ 2 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Tiên phong sĩ 3 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Tiên phong sĩ 4 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

Đột kích quân 1 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Đột kích quân 2 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Đột kích quân 3 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Đột kích quân 4 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

Địch đạo tinh 1 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo tinh 2 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo tinh 3 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo tinh 4 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

Vệ Quán : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Vương Kinh : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

Địch đạo chủ lực 1 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo chủ lực 2 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo chủ lực 3 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Địch đạo chủ lực 4 : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ

Tư Mã Phù : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ
Văn Ương : Ngân Long –Bình Tam Quốc, Định Thiên Hạ


Đã xong map sau hơn 2 tiếng mày mò map này nhìn chung dễ hơn map công tôn uyên cả map thì chỉ mỗi con địch đạo chủ lực 1 là hơi khoai thôi bạn nào nghĩ ra đc cách khác hay hơn thì post lên nhé cho anh em cùng tham khảo